Oferta informacje ogólne

olcha czarna 1/1 Szkółka Viridis, leśna, zadrzewieniowa,podkładka Zapraszamy do zapoznania się z naszą podstawową ofertą, w której   znajdziecie Państwo uproszczony wykaz podstawowych gatunków, którymi szkółka dysponuje.


W sprawie oferty szczegółowej prosimy
o kontakt telefoniczny lub złożenie zapytania drogą mailową. 

Dysponujemy sadzonkami do zalesień gruntów porolnych jak
i odnowienia drzewostanów. Sadzonki pochodzą z regionów nasiennych, 604,602,603,653. Wystawiamy dokumenty zgodne
z wymaganiami Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa
( AR i MR ) przy zakupie sadzonek przeznaczonych na zalesienia gruntów porolnych w ramach programów finansowanych przez
w/w  agencję.

Posiadamy również w swojej ofercie materiał:
- zadrzewieniowy
- podkładkę do szczepień na formy ozdobne,
- żywopłotowy,
- nasiona gatunków rodzimych,
- byliny,
- krzewy rodzime.

Oferta podstawowa

Lp. Nazwa rodzima Łacińska Wiek - lata
1. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. 1/2/3/4
2. Sosna czarna Pinus nigra Am. 1
3. Modrzew europejski Lrix decidua Mill. 1/2/3/4
4. Świerk pospolity Picea abies L. (H.Karst) 1/2/3
5. Jodła pospolita Abies alba Mill. 2/3/4
6. Brzoza brodawkowata Betula pendula (Roth.) 1/2/3/4/5/6/7
7. Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. 1/2/5
8. Catalpa zwyczajna Catalpa bignonioides 1
9. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea Liebl. 1/2/6/8
10. Dąb czerwony Quercus rubra L. 1/2/6/8
11. Dąb szypułkowy Quercus robur L. 1/2/6/8
12. Grab pospolity Carpinus betulus L. 1/2/3/4
13. Grochodrzew / Akacja Robinia pseudoacacia L. 1/2
14. Klon jawor Acer pseudoplatanus L. 1/2/3/4
15. Klon jesiolistny Acer negundo L. 1
16. Klon zwyczajny Acer platanoides L. 1/2/3/4/6
17. Lipa drobnolistna Tilia cordata L. 1/2/4/6
18. Olsza czarna Alnus glutinosa 1/2/4/6
19. Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 1/2
20. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 1/2

                      Krzewy oraz  gatunki biocenotyczne:

1.    Berberys pospolity            (Berberis vulgaris L.),
2.    Berberys Thunberga       ( Berberis thnbergii DC.),
3.    Bez koralowy                        (Sambucus racemosa L.),
4.    Catalpa bignoniowa         (Catalpa bignonioides L.),
5.    Czeremcha pospolita       (Padus avium Mill.),
6.    Dereń jadalny                     (Cornus mas L.),
7.    Grusza pospolita                (Pyrus communis L.),
8.    Głóg jednoszyjkowy          (Crataegus monogyna Jacq.)
9.    Kalina koralowa                (Viburnum opulus L.),
10.  Klon polny                            (Acer campestre L.)
11.  Morwa biała                         (Morus alba L.)
12.  Lilak pospolity                   (Syringa vulgaris L.),
13.  Roża dzika                            (Rosa canina L.),
14.  Róża pomarszczona         (Rosa rugosa Thumb.),
15.  Śliwa ałycza                        (Prunus cerasifera L.),
16.  Śliwa Tarnina                   (Prunus spinosa L.),
17.  Trzmielina pospolita    (Euonymus europaea L.).

                                              Pnącza
1.    Bluszcz pospolity                              (Hedera helix L.),
2.    Winobluszcz pięciolistkowy       (Parthenosisscus quinngefolia L.).

                                               Byliny
1.   Konwalia majowa             (Convallaria majalis L.)
3.   Poziomka pospolita         (Fragaria vesca L.)

2.   Sit rozpierzchły                 (Juncus effusus L.)

                                     Nasiona drzew i krzewów leśnych

Zbioru nasion dokonujemy na terenie regionów nasiennych 602, 603,604,653 - nr regionów zgodna z Biurem Nasiennictwa Leśnego.

Oferujemy następujące gatunki:

1.   Sosna zwyczajna,
2.   Modrzew europejski
3.   Jodła pospolita,
4.   Brzoza brodawkowata, omszona,
5.   Buk pospolity,
6.   Bez koralowy,
7.   Czeremcha pospolita,
8.   Dąb bezszypułkowy, czerwony,  szypułkowy,
9.   Głóg jednoszyjkowy,
10. Grab pospolity,
11. Grochodrzew vel Akacja,
12. Jarząb pospolity, szwedzki,
13. Klon jawor, jesionolistny, polny, zwyczajny.
14. Lilak pospolity,
15. Lipa drobnolistna, szerokolistna,
16. Róża dzika oraz faldzistolistna,
17. Śliwa ałycza,
18. Trzmielina pospolita vel zwyczajna,
19. Wiąz górski, polny, szypułkowy,

Cennik i warunki sprzedaży


Sosna pospolita 1/0 siew pełny, Szkółka Viridis, leśna, zadrzewieniowa, podkładka, Wszelkie informacje odnośnie cen możecie Państwo otrzymać po złożeniu zapytania ofertowego. Ceny uzależnione są od ilości potencjalnie nabywanego towaru oraz uzgodnionych warunków sprzedaży. Przyjmujemy zamówienia na produkcję pod umowy odbioru - warunki
i zabezpieczenie do negocjacji indywidualnych.

Informacja dla płatników podatku VAT - szkółka nie jest płatnikiem tego podatku, wobec powyższego kupujący będący jego płatnikiem zobowiązany jest do wystawienia nam faktury VAT-RR.
Pozostali nabywcy otrzymują  rachunek.

Informacje uzupełniające:

* Przyjmujemy zamówienia na gatunki nie wymienione.
* Prowadzimy stratyfikację przedsiewną nasion.
* Zbieramy nasiona na zamówienie w tym na zielono.
* Zbiory nasion uzależnione od urodzaju.